PETR SADOVSKÝ

Nejúspěšnější politik je ten, který říká nahlas to, co si ostatní jen myslí.  Theodore Roosevelt

...................... "před 4 roky jsem tvrdil, že s naší politikou jde něco dělat. Nikdo tomu tehdy nevěřil. A vida, ono to opravdu jde. Jen je třeba nepolevovat a postupně skládat drobné střípky úspěchů k sobě a jít za svým cílem. Očekávat ode mě můžete podporu svobody a nezávislosti. Politika pro mě byla a stále je velkou výzvou, která prověřuje odhodlání, cílevědomost a rozhodnost všech. Tuto výzvu se mi podaří zdolat pouze s Vaší pomocí." Do schránek jsem vám zasílal noviny Petroviny.  Pokud vám nepřišly, můžete si je stáhnout zde: