Alternativa dopravy v našem kraji – moderní železnice

Enormní nárůst individuální automobilové dopravy spojený s přetížením hlavních silnic mezi významnými centry našeho kraje, vedl k hledání možností nabídnout lidem jinou alternativu dopravy. A tou je doprava železniční.

Naprosto nevhodná železniční infrastruktura opírající se pouze o jednokolejné tratě neumožňovala pokrýt požadavky na moderní železniční dopravu. Proto se před 15 lety rozhodlo realizovat projekt takzvané "Vysokovské spojky". Nová trať měla umožnit přímé spojení České Skalice s Náchodem a tím zkrátit jízdní dobu mezi Náchodem a krajským městem na pouhých 35 minut.

Projekt měl podporu kraje i města Náchoda. Zpracovala se studie proveditelnosti a ministerstvo dopravy dalo projektu v roce 2007 zelenou. Ještě se tehdy stihlo zanést trasu do územního plánu. Jenže krajské volby v roce 2008 přinesly změnu ve vedení ČSSD a na celý projekt se v tichosti zapomnělo. Další hřebíček do rakve Vysokovské spojky zatloukly komunální volby v roce 2010.

Je velkou škodou, že realizaci tohoto projektu nevěnovalo bývalé vedení kraje, ani vedení města Náchoda větší pozornost, ale především podporu! Vysokovská spojka už dnes mohla sloužit svému účelu! Nyní vítáme, že první náměstek hejtmana směřuje na železnici větší pozornost. Plně ho v tom podpoříme.

Petr Sadovský, poslanec