Antikoncepce středního školství v Královehradeckém kraji

Optimalizační zásahy do sítě SŠ, které provedla radní pro školství Martina Berdychová, nebyly podloženy žádnou smysluplnou koncepcí a navíc jsou v přímém v rozporu se strategickým materiálem Dlouhodobý záměr vzdělávání Královéhradeckého kraje. V tomto dokumentu je výslovně zdůrazněna podpora učňovského vzdělávání a výsledkem této rádoby optimalizace je mimo jiné zrušení učňovských oborů poptávaných na trhu práce (např. kuchař, číšník, kadeřnice) na několika školách v kraji (Rychnov n.Kn. a Nové Město nad Metují). Nabízí se zde otázka, jakou příležitost ke vzdělávání budou mít dívky ze zmíněného regionu, když ponechané technické obory jsou vzhledem automobilce Kvasiny vesměs chlapecké.

Optimalizace sítě SŠ je jistě nutná a potřebná, neboť počet míst ve školách dlouhodobě převyšuje počet žáků a vždycky citlivě zasáhne dotčené subjekty. Tím spíš ale musí být zpracována zodpovědně a s rozmyslem, na základě připravené koncepce a výsledkem by měla být racionální a smysluplná restrukturalizace - ta by neměla stát pouze na slučování či splynutí škol, kdy se ušetří max. jeden ředitelský plat.

Proč optimalizační návrhy nezahrnují přednostně gymnázia ve smyslu snižování jejich kapacit, redukci víceletých gymnázií tak, aby se z nich skutečně staly výběrové školy pro velmi nadané žáky? Zatím slouží jen jako alternativa k základním školám, která základním školám odebírá i děti průměrné. A pokud by se snížila kapacita stávajících gymnázií, žáci bez studijních předpokladů by rázem byli dotlačeni do SOŠ a do odborných učilišť. A nechť se až poté rozhodne, které obory a kde, je třeba utlumit. Ale až poté, co tam dostaneme žáky, kteří nemají vzhledem k svému prospěchu a nízkým studijním předpokladům na gymnáziích co dělat. Je to zásadní připomínka ke konstrukci tzv. optimalizace.

Je špatným rozhodnutím začít optimalizaci právě u učňovských oborů a SOŠ. Není racionální redukovat obory, o které je u zaměstnavatelů na trhu práce poptávka, jen proto, že zájem o učňovské obory je ochromen a zkreslen vysokou nabídkou maturitních oborů a gymnázií a jejich snadnou dostupností.

V procesu optimalizace škol nastala řada závažných pochybení, které ukazují na naprosto nekompetentní a zoufalý stav řízení odboru školství náměstkyní Berdychovou a jí vybranou novou vedoucí odboru školství Stuchlíkovou. S jejich nástupem přišel chaos, lhaní, polopravdy, profesní likvidace odborných pracovníků na odboru školství a zkušených ředitelů škol. Naopak své místo na slunci získali přátelé z minulosti, kterým chybí erudovanost a odborný profesní vhled (např. člen komise pro školství Lindauer).

Střední školství se dostalo do destabilizace a vedení kraje není schopno rozjetý vlak optimalizace ukočírovat. Ani se o to nijak usilovně nesnaží. Náročné procesní záležitosti slučování škol, rušení a vznik nových v rámci splynutí, hodila paní radní na bedra řadových úředníků z odboru školství, kteří sice dělají, co můžou, ale chybí koordinace a stanovení jednotných pravidel a to i z právního hlediska. Přece jen u majetku škol se jedná o desítky milionů korun a v současné situaci není možné ani provádět řádné inventarizace dle zákona, kdy se jedná o statisíce položek evidovaného majetku. S odcházejícími řediteli, kteří mají své školy předávat, tak jedná každou chvíli jiný úředník, důležitých schůzek s řediteli se neobtěžuje zúčastnit ani paní radní ani paní vedoucí odboru školství. Chybí vytvořená nařízení a směrnice, podle kterých by měly slučované a splývající školy postupovat.

Do tohoto chaosu a zmatku se blíží maturity a závěrečné zkoušky, takže skutečně končícím ředitelům škol není v jejich složité situaci co závidět a pomoci z vedení kraje se nedočkají. Naopak se ještě musí během letních prázdnin postarat o nově nastupujícího ředitele a školu mu předat.

Vyvstávají otázky:

  • V čem jsou přednosti a jaké jsou cíle této optimalizace?
  • Co přinese pro žáky studenty?
  • Co přinese pro společnost?

Dovolím si otázku klasika: "Komu tím prospěješ?"

A co se děje v těchto dnech? V průměru až osm z deseti aktuálních konkurzů na místa ředitelů škol v Královéhradeckém kraji je údajně zmanipulováno. Tvrdí to někteří svědci konkurzů. Obavy potvrzují i stávající šéfové škol a podpořil je dokonce člen komise pro rozvoj školství. Je tento stav normální? Není. Pokud má paní náměstkyně Berdychová (STAN - Východočeši) alespoň trochu sebereflexe okamžitě odstoupí ze své funkce a přestane našemu školství v kraji škodit. Školství má řídit odborník ne diletant, který školství v kraji přivede k totálnímu rozkladu.