Bude doprava v Královehradeckém kraji lepší? ANO bude.

Dne 27.2.2018 jsme se s kolegy z Královehradeckého kraje sešli s ministrem dopravy Danem Ťokem. Náš kraj nás zajímá a tak jsme ho žádali o pomoc v následujících věcech:

1. Změna plánovaného konceptu "Plánu dopravní obsluhy vlaky celostátní dopravy" týkající se Královéhradeckého kraje.

- vyjmutí linky R10 z nabídkového řízení provozního souboru elektrické trakce, komplexu linek R9, R10 a R23, protože jinak hrozí ukončení přímých rychlíků Praha - Trutnov v Hradci Králové.

- linku R14 realizovat v navrhované variantě V2, nikoli V4 (shoda Královéhradeckého i Libereckého kraje), aby nedošlo k rozvázání přípojů s regionálními vlaky v uzlových stanicích (Jaroměř, Stará Paka, Železný Brod a Turnov). Varianta V2 navíc výhledově umožní o 20 minut rychlejší spojení mezi Pardubicemi a Libercem, než varianta V4.

- navýšit objednávku dálkové dopravy MD v Královéhradeckém kraji tak, aby nebyla v poměru k počtu obyvatel a rozloze kraje nejnižší, v porovnání s ostatními kraji

2. Zavedení linky Ex10 Praha - Hradec Králové - Vratislav PL (přes Meziměstí)

- začít jednat s polskou stranou o nové mezinárodní relaci

- zohlednit tuto linku do připravované studie proveditelnosti modernizace tratě Hradec Králové - Trutnov s odbočkou do Náchoda

3. Zahrnout projekt tzv. "Vysokovské spojky" (nové přímé spojení Hradce Králové a Náchoda) mezi prioritní stavby železniční infrastruktury.

4. Realizovat společný projekt přeshraniční spolupráce ČR/PL v železniční dopravě "Expresy Praha - Vratislav za 3,5 hodiny"

5. Do seznamu staveb, pro které májí být využitelné postupy dané připravovaným zákonem o liniových stavbách doplnit i vysokorychlostní trať RS5 Praha - Wrocław. Ve zveřejněném seznamu jako jediná tato trať chybí. Přitom tato trať je také součástí evropského systému koridorových tratí TEN-T jako spojnice měst Praha a Wrocław. Do seznamu prioritních staveb by měla být zařazena bez ohledu na její výsledné trasování, stejně jako u ostatních směrů (například RS1 Praha - Brno).

Jednání se účastnili i ředitelé Odboru strategie Luděk Sosna a Odboru veřejné dopravy Ondřej Michalčík z ministerstva dopravy (MD). MD i nadále trvá na rozdělení linky R10 v Hradci Králové a tím ukončení přímých rychlíků do Trutnova. Jako náhradu navrhuje nadále hradit spoje mezi Hradcem Králové a Trutnovem ve výši současné objednávky rychlíkové dopravy na tomto rameni. To je však pro náš kraj nedostatečné. Vzhledem k dlouholetému podhodnocenému rozsahu objednávky dopravní obsluhy vlaky celostátní dopravy hrazené MD, je prioritou pro náš kraj zavedení nové rychlíkové linky R?? Pardubice - Hradec Králové - Trutnov/Broumov, která by alespoň částečně kompenzovala zrušené rychlíky mezi Hradcem Králové a Trutnovem a umožnila přímé spojení Broumovského výběžku s Hradcem Králové a Pardubicemi bez nutnosti přestupu ve Starkoči.

MD bohužel i nadále trvá na změně časové polohy linky R14 Pardubice - Liberec podle varianty V4. Znamenalo by to snížení poptávky cestujících, protože dojde k rozvázání dlouholetých přípojných vazeb v uzlových stanicích. Linka R14 není v současné době schopna konkurovat jízdní dobou a proto je její efektivita právě v provázanosti s regionální dopravou. Navíc varianta V4 neumožní zásadní zkrácení jízdní doby, zatím co při variantě V2, kterou požadujeme, by bylo možné postupně, v závislosti na modernizaci železniční infrastruktury, dosáhnout jízdní doby Pardubice - Liberec 2 hodiny a 20 minut! O dvacet minut kratší jízdní doba, než při variantě V4, kterou prosazuje MD.

Zavedení expresní dopravy Praha - Hradec Králové - Vratislav (PL) přes Meziměstí.

Zavedení expresní dopravy mezi Prahou a Hradcem Králové se připravuje, ale není možné realizovat dříve, než po dokončení zdvoukolejnění tratě Velký Osek - Hradec Králové a zvýšení rychlosti na 160 km/h. Pokračování z Hradce Králové do polské Vratislavi je logické, protože dnes neexistuje jiná možnost, než silniční doprava. Trasování přes Hradec Králové a přechodovou stanici Meziměstí je nejefektivnější jak z pohledu nejkratší jízdní doby, tak ekonomického hlediska z důvodu nejkratší vzdálenosti. Tato trasa nabízí větší potenciál cestujících, než trasování přes Lichkov, které je vhodné především pro nákladní dopravu.

"Vysokovská spojka"

Realizací "Vysokovské spojky" bude možné dosáhnout jízdní doby mezi Prahou a Vratislaví 3,5 hodiny. Tím by vzniklo i rychlejší spojení Praha - Varšava a to až o jednu hodinu, než se dnes jezdí přes Ostravu! Reálná možnost výstavby je nejdříve rok 2026 s možným dokončením 2028. Vysokovská spojka bude mít především zásadní význam pro obyvatele celého Náchodska a Broumovska, protože bude možné jezdit například z Meziměstí do Hradce králové za 1 hodinu, z Broumova za 1 hodinu a 15 minut. Obyvatelé tohoto odlehlého koutu naši země, které je navíc chráněnou krajinnou oblastí s velkým turistickým potenciálem, budou moct rychle a komfortně dojíždět za prací, zdravotní péčí, kulturou a vzděláním, a nebude se tak dále vylidňovat pohraničí a mladí a vzdělaní lidé tak zůstanou tam, kde se narodili.

VRTka RS5

Bohužel uvažovaná vysokorychlostní trať Praha - Vratislav, bude - li trasována přes Hradec Králové, nebude mít pro Náchodsko a Broumovský výběžek žádný zásadní význam. Proto je nutné realizovat výstavbu "Vysokovské spojky", protože jinak bude navždy tento region z pohledu železniční dopravy odepsán.