Expresy Praha – Hradec Králové – Vratislav (PL) přes Meziměstí

Dne 27. 2. 2018 proběhlo na půdě poslanecké sněmovny jednání zástupců Hnutí ANO 2011 za Královéhradecký kraj poslance Petra Sadovského, Petra Kolety a Jiřího Prokopa s ministrem dopravy Danem Ťokem a řediteli Odboru strategie Luďkem Sosnou a Odboru veřejné dopravy Ondřejem Michalčíkem z ministerstva dopravy (MD), na téma budoucnosti dálkové železniční dopravy objednávané MD v našem kraji. Hlavním cílem jednání bylo zavedení pravidelné mezinárodní železniční dopravy Praha - Hradec Králové - Vratislav (PL) přes Meziměstí a s tím související potřebné investice do železniční infrastruktury, jejíž klíčovou stavbou je takzvaná "Vysokovská spojka", která umožní přímé spojení Hradce Králové s Náchodem. Nová železniční trať spojující Českou Skalici a Náchod bez nutnosti dvou úvratí ve Starkoči a Václavicích, zkrátí jízdní dobu Hradec Králové - Náchod na 30 minut. Tento projekt byl připravován již v letech 2005 - 2007, a kdyby se po roce 2008 vedení kraje, v čele s hejtmanem panem Francem (ČSSD) věnovalo veřejné dopravě tak, jak by mělo a ne, že veřejná doprava byla na pokraji zájmu, mohla být Vysokovská spojka realitou již dnes! Díky nezájmu bývalého náměstka odpovědného za dopravu pana Janečka (ČSSD), hrozí za dva roky ukončení přímých rychlíků Praha - Trutnov v Hradci Králové a další požadavky MD, které můžou znepříjemnit cestování na železnici v našem kraji, jako je rozvázání přípojů na rychlíkové lince R14 Pardubice - Liberec.

"Východní expres"

V železniční dopravě se vše plánuje na několik let dopředu. Proto zavedení "Východních expresů", které budou jezdit bez jediné zastávka z Prahy až do Hradce králové za méně než jednu hodinu, není otázkou jednoho, nebo dvou let. Podmínkou je dokončení zdvoukolejnění tratě Velký Osek - Hradec Králové a zvýšení rychlosti na 160 km/h. To se předpokládá přibližně v roce 2026. Tou dobou by se mohla začít stavět "Vysokovská spojka" a elektrifikovat trať Jaroměř - Trutnov a Česká Skalice - Meziměstí. Se zástupci MD jsme se shodli, že reálné zavedení expresů Praha - Vratislav (PL) je tedy nejdříve rok 2028, pravděpodobněji rok 2030. Do té doby je nutné najít jiné, provizorní řešení.

Rychlíky Pardubice - Hradec Králové - Broumov?

Dalším bodem schůzky bylo vznesení požadavku navýšení objednávky dálkové dopravy MD v našem kraji na úroveň, která je běžná v ostatních krajích. Náš kraj je totiž na posledním místě v porovnání s ostatními kraji ČR v přepočtu na počet obyvatel a velikost kraje, tedy obyvatelé našeho kraje jsou v podstatě diskriminováni v možnosti použití rychlíkové dopravy, kterou hradí a objednává MD. Řešením by mohlo být zavedení nové rychlíkové linky Pardubice - Hradec Králové - Starkoč - Trutnov/Broumov, která by částečně kompenzovala zrušené rychlíky mezi Hradcem Králové a Trutnovem a umožnila přímé spojení Broumovského výběžku s Hradcem Králové a Pardubicemi bez nutnosti přestupu ve Starkoči. To je však otázkou dalších jednání a především by to měl být i zájem současné krajské koalice!

Je škoda, že bývalé vedení kraje spolu se starostou Náchoda panem Birkem (ČSSD) a místostarostou Meziměstí Hečkem (ČSSD), neřešili budoucnost železniční dopravy a místo toho se vzhlédli v zavedení nesystémového jednoúčelového retro rychlíku Dobrošov, který nepřinesl žádné zlepšení a tím ani podstatné navýšení počtu cestujících a jen nehospodárně odčerpává finanční prostředky potřebné jinde ve veřejné železniční dopravě, protože tento rychlík platí kraj, nikoli MD. Potenciál železniční dopravy je v našem kraji veliký, ale neměli by o železniční dopravě rozhodovat politici, kteří veřejné dopravě nerozumí!

Obyvatelé našeho kraje mají právo na kvalitní železniční dopravu, která bude především rychlá a umožní komfortní cestování nejen do krajského města, ale i sousedního Polska. Jestliže mají obyvatelé Šluknovského výběžku rychlíkovou dopravu (ne jen jeden přímý retro rychlík), zaslouží si rychlíky i obyvatelé Broumovského výběžku, aby se dostali rychle za prací, kulturou a vzděláním, aby nedocházelo k postupnému vylidňování okrajových oblastí našeho kraje. A naopak potřebujeme přivést turisty, kteří přijedou právě veřejnou, nikoli individuální automobilovou dopravou, protože žijeme v chráněné krajinné oblasti Broumovska.

S panem ministrem i řediteli Odborů MD jsme se shodli na možnosti realizace mezinárodní expresní linky Praha - Vratislav i výstavby "Vysokovské spojky". Na těchto projektech budeme s MD dále spolupracovat.

Petr Sadovský, poslanec ČR