Problematika výkonu trestu odnětí svobody těhotných odsouzených a odsouzených matek dětí bude vyřešena.

Na základě dnešního jednání s paní ministryní a společné návštěvy věznice ve Světlé nad Sázavou jsme se dohodli na tom, že si takříkajíc osvojíme návrh, který společnými silami s Ministerstvem spravedlnosti připravíme. Tento návrh má za cíl řešit celou problematiku v širších legislativních, termínových, ale i faktických souvislostech.

Po společné diskuzi jsme spolu s kolegy dospěli k závěru, že původní návrh byl poměrně striktní a plně neodpovídal potřebám toho, jak řešit situaci těhotných žen a žen s dětmi do jednoho roku věku, které by měly trest vykonat.

Oproti tomu návrh ministerský počítá s více možnostmi a zároveň není vůči matkám natolik striktní. Umožňuje předsedovi senátu podle závažnosti činu rozhodovat o tom, zda žena zůstane ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, nebo bude povinna nastoupit do jeho výkonu. Kritérii pro rozhodování předsedy senátu budou samozřejmě nejlepší zájem dítěte, dále pak osobnost matky a závažnost trestného činu. Takto vytvořený návrh má za cíl zejména zabránit případům, kdy by se nebezpečné pachatelky závažné trestné činnosti mohly dostat na svobodu a představovat tak bezpečnostní riziko.

Vzhledem k tomu, že práce na novele jde velice dobře, tak předpokládáme, že na podzim ji budu předkládat jako poslanecký návrh s Andreou Babišovou. Po osobní návštěvě věznice ve Světlé nad Sázavou se domnívám, že v tomto objektu dokáže Vězeňská služba plně pokrýt všechny potřeby nejen matek, ale zejména dětí a objekt je tedy k danému účelu ideální.

Více zde v 10.33h na ČT 24 https://1url.cz/JMXQ7