Nové ubytovací kapacity školy

Dne 1.3. jsme se za účasti Ing. Vladimíra Voborníka ředitelem školy a předsedou Podorlického sdružení zaměstnavatelů sešel s ministrem školství Ing. Robertem Plagou, Ph.D.. A o čem jsme jednali? 

O výstavbě nových ubytovacích kapacit naší školy v Dobrušce. 

V roce 2005, po dohodě s většinou výrobních organizací na Podorlicku, se 11 z nich stalo zakladateli "Podorlického sdružení zaměstnavatelů" (občanské sdružení - nyní spolek). Sdružení vzniklo za účelem zřízení střední školy a záchrany výukového areálu, který 60 let připravoval absolventy v technických oborech a jehož činnost byla odborem školství ukončena z důvodu výuky finančně náročných strojírenských oborů a jejich "nepotřebnosti" v daném regionu. Od 1. 9. 2006 byla obnovena výuka nejpožadovanějších tříletých i studijních oborů v nově zřízené "školské právnické osobě" zapsané v rejstříku škol na MŠMT s názvem Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška. Po deseti letech její činnosti škola připravila přes tisíc kvalitních absolventů zejména pro výrobní organizace v našem regionu.

S vědomím budoucího vývoje škola již v v roce 2008 za finančního přispění Královéhradeckého kraje (1 000 000,- Kč) zadala vypracování studie rozvoje školy. Tuto studii se postupně snažíme naplňovat.

Po změně situace na Královéhradeckém kraji po krajských volbách se již bohužel nepodařilo prosadit zařazení našeho požadavku do Krajského programu rozvoje strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, kde byla dána přednost školám vlastněných krajem.

V roce 2016 proto podali v programu IROP MMR ČR, (výzva 33, specifický cíl 2.4) projektovou žádost o dotaci na výstavbu nových učeben pro teoretickou a praktickou výuku včetně příslušenství a vybavení s názvem: "Technická vzdělanost a propojení teorie s praxí", reg.č.: CZ 06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002737. Tento projekt byl dne 30. 11. 2017 schválen a nyní dochází k jeho realizaci.

Předfinancování a spolufinancování projektu bohužel musela škola vzít na svá bedra prostřednictvím úvěru u České spořitelny a.s. V dané okamžité situaci neměla škola ani jiné řešení, než potřebné finanční prostředky zajistit úvěrem u banky. Z dlouhodobého hlediska je však pro školu takový závazek téměř likvidační. Přinejmenším omezí finanční možnosti školy na tolik, že bude nucena zcela zastavit svůj další rozvoj a modernizaci na mnoho dalších let.

Jak z toho ven aby škola v našem regionu nezanikla? Ministr školství nám přislíbil pomoc s tím, že další schůzku na toto téma připravíme detailní záležitosti celého projektu, abychom našli řešení. ANO i na naší škole záleží. O tom jak jsou strojírenské obory důležité v našem regionu snad nemůže být pochyb.