Oblast kybernetiky má nyní na starost nový úřad

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je novým orgánem, který se vyčlenil z Národního bezpečnostního úřadu. Dne 15.2. jsme ho navštívili s výborem pro bezpečnost .

Co má za úkol?

Hlavní úkol Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Podkladem pro jeho založení se stala novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Orientovat se má na poskytovatele digitálních služeb. Vybrané instituce z titulu zmiňovaného zákona musejí zaujmout příslušná bezpečnostní opatření zamezující kybernetickým útokům. A jakékoli incidenty povinně oznamují právě tomuto úřadu. Ten se zároveň koncentruje nejen na samotnou ochranu, ale i na nutnou prevenci, aby k podobným případům nedocházelo. Systémy informační infrastruktury musejí odpovídat současným bezpečnostním standardům.

Instituce začala oficiálně fungovat k 1. 8. 2017 v Brně. Zastoupila funkci Národního centra kybernetické bezpečnosti. Zaměřovat se má mimo jiné třeba na kryptografickou ochranu, dále na ochranu utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech, součástí nového úřadu je i neveřejná služba v rámci družicového systému Galileo.

Vznik úřadu a budoucí vývoj

Úkolem celý úřad založit byl pověřen vládní zmocněnec pro tuto sféru Dušan Navrátil, který zároveň působí i na postu ředitele. Aktuálně má úřad 177 zaměstnanců, v budoucnu by se však jejich počty měly navýšit až na 400. Organizační struktura instituce je známá, přestože je otázkou, zda by vzhledem k charakteru činnosti neměla zůstat utajena. Důvodem založení úřadu byl fakt, že odvětví kybernetické bezpečnosti bylo potřeba začít spravovat samostatně. V působnosti samotného Národního bezpečnostního úřadu proto zůstaly již pouze otázky ohledně ochrany utajovaných informací, k jejichž řešení byl původně určen.

Kybernetické útoky se stávají stále naléhavějším tématem informační infrastruktury. Vládní tým jich detekuje asi stovku měsíčně. Nebezpečí mohou představovat pro klíčové služby státu, zajištění bezpečnosti a jeho obranyschopnost, ale také pro soukromé podnikatelské subjekty a v souvislosti s tím ochromit i běžný život všech obyvatel. Již dříve byl tento problém zřejmý, vznik samostatné instituce se proto jevil jako nevyhnutelný.