Petr Sadovský:„… i my máme v parlamentu svého piráta“

IRENA VOŘÍŠKOVÁ

Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, místostarosta Dobrušky Petr Sadovský, má za sebou první týden ve sněmovních lavicích.

DOBRUŠKA/PRAHA - Začátky podle lidového rčení bývají nejtěžší, proto jsme se hned zčerstva zeptali nového poslance na první dojmy, i na to, jak si představuje další práci pro Dobrušku.

Jak si zvykáte na novou práci, je zatím podle vašich představ?

"Do voleb jsme šli s tím, že chceme něco změnit, a to se doufám podaří. Tímto bych chtěl ještě jednou voličům poděkovat za důvěru, která je, nejen pro mě, zavazující. Prozatím jsme na samém počátku celého procesu, hlavní práce poslance je ve výborech sněmovny, jejichž obsazení bude předmětem jednání v následujícím týdnu. Význam výborů vnímám v jejich legislativní a kontrolní činnosti. Na tuto práci se velice těším a doufám, že na schůzích výborů se nebude jen politikařit, ale že se zde budou řešit věcné problémy."

Jaké byly první dojmy ze sněmovny, máte už nějakou veselou či pikantní historku?

"První dojmy? No jsou chvíle, kdy člověk neví, jestli se mám smát nebo brečet. Kdo sleduje záznam ze sněmovny, udělá si obrázek sám, ale jsem rád, že prozatím vítězí zdravý rozum. Dohody platí a my jsme udělali výrazný krok k tomu, aby tahle země měla fungující Poslaneckou sněmovnu. Dalším krokem bude fungující vláda s důvěrou. A z těch úsměvnějších historek například to, že spousta nových kolegů mě díky mým delším vlasům automaticky řadí ke skupině pirátů a já musím hodně vysvětlovat. Pak to končí slovy "i my máme svého piráta"."

V jakém výboru budete pracovat, co je vaší prioritou?

"S největší pravděpodobností se budu ucházet o členství v bezpečnostním a ústavně právním výboru. Prioritou je pro mě, stejně jako pro řadu ostatní, zajištění vysoké bezpečnosti naší země. Chtěl bych, aby se stala pilířem či základním standardem, který by snížil obavu občanů a eliminoval potenciální hrozby. Věnovat se chci také obecní policii či spolupracovat s ministerstvem spravedlnosti, v jejímž čele doufám zůstane náš Robert Pelikán, a pokusit se prosadit změny, které byly předloženy v minulém volebním období, ale nepodařilo se je dokončit - nezávislost státního zastupitelství či novela exekučního řádu."

Budete spolupracovat s některým z vašich kolegů z regionu, i třeba z jiné politické strany?

"Zajisté. Jsem konstruktivní politik, ne destruktivní. Mé dveře jsou otevřené pro každého a věřím, že tak to bude i naopak. Politika je uměním možného a náš region si zaslouží nejen lepší vedení z pozice kraje, ale i politiky na celostátní úrovni. Máme zde řadu problémů, a to nejsou jen silnice, které musíme řešit napříč politickým spektrem. Jsme tu pro lidi, ne oni pro nás."

Kde budete mít v regionu kancelář, kde vás voliči najdou, nebo vašeho asistenta?

"Svoji poslaneckou kancelář budu mít v Dobrušce, otevřená bude každé pondělí. V poslanecké kanceláři budu vždy já či můj asistent. Konkrétní čas bude ještě upřesněn po zřízení kanceláře, nicméně nebude mi dělat problém sejít s občany i v jiný den, pokud se předem domluvíme."

Jak změnu přijali vaši kolegové v dobrušském zastupitelstvu města? Chcete skloubit obě funkce, a co plánujete dál po komunálních volbách v příštím roce?

"Já doufám, že ji přijali dobře. Dostal jsem i gratulace ke zvolení, takže předpokládám, že vše bylo myšleno upřímně. Skloubit obě funkce nejen že jde, ale tímto se nám jako městu otevírají nové možnosti. A to nejen tím že mohu kroky našeho města diskutovat s ostatními místostarosty a starosty, kteří jsou také zvoleni. Funkci místostarosty vykonávám jako neuvolněný a od samého počátku ji beru jako velice prestižní a zavazující. Nerozumím otázce, co po komunálních volbách? V těch budeme nejen kandidovat, ale doufám, že je i vyhrajeme. Jiný cíl mít jako politik ani nemohu."

Prý vedete teď městskou policii. Jestli je to pravda, jaká bude další koncepce v jejím fungování?

"Ano v současné době vedu městskou policii a chtěl bych připravit dokument, jenž ponese název Základní koncepce činnosti Městské policie Dobruška. V tomto materiálu shrnu své vize pro její budoucí fungování. Doufám, že jej zastupitelé nejen podpoří, ale bude se aktivně v budoucích letech prosazovat. Koncepce vychází ze současného stavu Městské policie v Dobrušce a popisuje směr, kam si myslím, že by se měla v nejbližší budoucnosti ubírat. Přichází se změnami vlastní organizace a chodu, prioritou v tomto ohledu je výrazné posílení rajonizace a posílení komunikace uvnitř i navenek, stejně jako možnost dalšího profesního růstu městských strážníků. Kladu důraz na pravidelné proškolování a procvičování strážníků zejména v oblasti práva, ale také zdravovědy a použití donucovacích prostředků. Koncepce se zmiňuje i o vybavení policistů a dalších technických prostředcích, které využívá. Jedním z prvních kroků je pořízení defibrilátoru pro naši městskou policii. Pokračovat by měla například modernizace kamerového systému ve městě. Online propojení městské a státní policie by bylo ku prospěchu. Komunikace a vzájemná kooperace obou složek by byla mnohem účinnější. Je to základní koncepce. Konkrétní prováděcí předpisy bude samozřejmě realizovat velitel městské policie. Nechci dělat revoluci, ale evoluce musí přijít."

Blíží se Vánoce a závěr roku, čas bilancování a plánů, přání či předsevzetí.... Jaký byl pro vás letošní rok a jaké předsevzetí si dáte do toho nového?

"Letošní rok byl velice náročný. Ať s ohledem na předvolební kampaň, tak i na to, že končím vysokou školu a čekají mě státnice. To má dopad i na moji firmu, kde jsem trávil o mnoho méně času, než bych si přál. Že vše funguje, je zásluha mé kolegyně a mého syna, který mě úspěšně nahrazuje.

Těch přání by bylo spousta, ať je to zdraví všech, kteří mně jsou blízcí, úspěšné ukončení školy a mnoho dalšího. V tomto směru není skromnost na místě. A z těch osobních, snad abych zůstal stejný a nenechal se ovlivnit vysokou politikou, jako se to stalo mnohým jiným. Dostal jsem mandát od lidí z našeho regionu a chci zůstat politikem, který tu pro ně bude a bud se snažit jim i tomuto regionu pomáhat.

A předsevzetí ...snad držet se citátu Theodora Roosvelta - že nejúspěšnější politik je ten, který říká nahlas to, co si ostatní jen myslí."