Pracovní cesty do Káhiry

Ve dnech 10. až 14. června jsem navštívil Egypt, kde byla celá delegace Bezpečnostního výboru PSP ČR. Program návštěvy byl zaměřen především na migrační problematiku, bilaterální a vojenskou spolupráci mezi ČR a Egyptem, bezpečnostní situaci v zemi i širším regionu a fungování egyptského integrovaného záchranného systému.

Když to vezmu trošku podrobněji...

11. 6. 2019

Jednání v egyptské Sněmovně reprezentantů

Delegace Bezpečnostního výboru dne 11. 6. uskutečnila jednání v egyptském parlamentu, kde se ve sloučeném formátu setkala se zástupci Výboru pro obranu a národní bezpečnost a Výboru pro zahraniční záležitosti. Symbolem luxusu je v Egyptě vychlazená místnost: venku 39 stupňů, uvnitř 15. První den byl zároveň posledním, kdy jsem naposledy viděl některé své kolegy. Zbytek proleželi s angínou L

Jednání na IOM

Následně jsme se přesunuli na jednání do sídla místní Organizace pro migraci (IOM). Ředitel egyptské kanceláře IOM Laurent De Boeck (dále LB) se v diskusi s českou delegací zaměřil především na statistický přehled situace v zemi a hlavní migrační a demografické trendy. Závěr z jednání byl překvapivý: Egypt s migrací nemá problém.

Jednání na egyptském MZV

Velvyslankyně Neala Gabr (dále NG) na jednání představila Národní koordinační výbor pro boj s nelegální migrací (National Coordination Committee on Combatting and Preventing Illegal Migration, NCCPIM), kterému předsedá a jenž sídlí na egyptském ministerstvu zahraničí. Jedná se o vládní a nikoliv resortní instituci, takže NCCPIM je orgánem nesoucím zodpovědnost za tvorbu celostátní strategie pro boj s nelegální migrací i za vytváření relevantní národní legislativy.

Dne 12. 6. 2019

Návštěva koordinačního centra pro záchranné operace (JRCC)

Delegace Bezpečnostního výboru navštívila dne 12. 6. koordinační centrum pro záchranné operace (Joint Rescue and Coordination Center), které spadá pod egyptskou armádu a sídlí na káhirské letecké základně Almaza. Delegaci po celý čas návštěvy provázel ředitel centra gen. Fathallah a dostalo se jí řady praktických ukázek kapacitních schopností JRCC, které se většinou týkají řešení větších nouzových situací, jako jsou záchrana a přeprava zraněných osob (Medevac) či pátrání po ztracených jednotlivcích či skupinách, kupř. v poušti. Gen. Fathallah mj. konstatoval, že tyto aktivity se v rámci působnosti JRCC a jemu podřízených sedmi regionálních center velmi často dotýkají zahraničních turistů. Představitelé Centra se živě v průběhu návštěvy zajímali o organizaci českého integrovaného záchranného systému s tím, že by považovali za přínosné navštívit složky IZS v ČR, popřípadě navázat přímou spolupráci s kolegy z ČR.

Jednání s ministryní pro migraci a krajanské záležitosti

Během setkání s egyptskou ministryní pro migraci a krajanské záležitosti Nabílou Makram se diskuse stočila především k tématice egyptských krajanských komunit v zahraničí, které má její resort rovněž na starost. V krátké diskusi o malé egyptské komunitě v ČR pak ministryně jednoznačně deklarovala, že jí nejsou známy žádné informace o jakýchkoli problémech s touto komunitou.

Pracovní večeře s velvyslanci zemí V4

Večeře se uskutečnila v přátelské a kooperativní atmosféře. Velvyslanci partnerských států z V4 během akce svorně konstatovali, že vazby mezi státy V4 jsou výjimečné nejen na evropském kontinentu, ale totéž platí také pro spolupráci těchto zemí v dalších destinacích jako je Egypt. Členové delegace informovali velvyslance o programu své návštěvy a o jejích výsledcích. Ze strany velvyslanců byl živý zájem o kontakty na JRCC, díky velkému počtu turistů ze zemí V4, jako potenciálních klientů EG systému SAR.

Dne 13. 6. 2019

Návštěva mírové mise MFO na Sinaji

Delegace dne 13. 6. navštívila Sinajský poloostrov a v Šarm El Šajchu se nejprve v části mezinárodní letiště náležící MFO setkala s příslušníky leteckého kontingentu Armády ČR působícími při této misi, jejímž úkolem je zajistit dohled nad dodržováním mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. Zároveň s tím byla delegaci umožněna prohlídka českého letounu EADS CASA C-295, který je jediným dopravním letounem, jímž MFO disponuje. Během setkání a prohlídky letounu CASA představili čeští příslušníci hlavní úkoly MFO (pozorovat, ověřovat, hlásit a zprostředkovávat vojenský dialog mezi Egyptem a Izraelem) a některé detaily současné dynamiky fungování mise.

Po následném přesunu do vojenské základny MFO South Camp dostala delegace možnost prodiskutovat bezpečnostní otázky s mezinárodním velením (US náčelník štábu a CA zástupce náčelníka štábu) mise a blíže se seznámit se základnou a jejím vybavením. Během těchto setkání bylo delegaci opakovaně vyjádřeno vřelé poděkování představitelů MFO za působení kontingentu AČR, zdůrazněna aktuální nezastupitelnost českého příspěvku a především zopakován eminentní zájem MFO, aby působení českého leteckého kontingentu bylo prodlouženo i za hranice jeho aktuálně platného mandátu schváleného Poslaneckou sněmovnou do konce r. 2020.

Mise byla představena jako esenciální záruka budování důvěry mezi Izraelem a Egyptem a jako mise, která je po dlouhých 40 let úspěšná v udržení míru v této kriticky neuralgické části světa.

Setkání s guvernérem provincie Jižní Sinaje

V průběhu návštěvy Šarm El Šajchu delegace využila čas po návštěvě vojenské mise MFO také pro setkání s guvernérem provincie Jižní Sinaj gen. Khaledem Foudou, který je i vzhledem k blízké rodinné spřízněnosti s prezidentem Sísím zřejmě nejvlivnějším provinčním představitelem v zemi. Setkání s guvernérem (dále KF) se na jeho popud zúčastnili také nejvyšší bezpečnostní představitelé guvernorátu. Co se týká bezpečnosti, všichni přítomní jihosinajští představitelé ujistili zástupce ČR, že letovisko je od pádu ruského letounu v říjnu 2015 pod bedlivým dohledem a Šarm El Šajch tak je pro cestovní ruch i další aktivity naprosto bezpečnou destinací. Guvernér nás také ujistil, že 600 kamer, které jsou ve veřejném prostoru instalovány, nejsou určeny ke špehování lidí, ale kdyby si turisté něco zapomněli, aby jim to mohli vrátit. A nezapomněl poslat pozdravy veškerému českému lidu.

Takže vidíte, že program byl opravdu vyčerpávající. Mohu klidně říci, že jsem se těšil domů, abych si odpočinul. Každé ráno se odjíždělo okolo 8 hodiny a vraceli jsme se na hotel po 22. hodině. A věřte mně, že trávit celý den obleku ve 40 stupních není nic příjemného. Nicméně i toto patří k mé práci. Jen už příště, až se řekne Egypt, tak první myšlenka nebude patřit moři, ale peklu v Káhiře. A představu o pořádku na ulicích mám také jinou. Možná kdyby všech 10 mil. obyvatel Káhiry věnovalo jeden celý den úklidu...