Rozpočet vězeňské služby? Jak to je doopravdy.

Ministerstvo spravedlnosti už připravilo svůj návrh rozpočtu pro rok 2018. Bylo mi ctí tento návrh jako zpravodaj okomentovat na výboru pro bezpečnost. Kolik z něj dostane vězeňská služba? A jak na tom jsme?

Výdaje spojené se zaměstnanci

Celkem byla na tuto oblast vyčleněna částka 1 630 022 Kč, což je meziroční nárůst o 237 791 924 Kč. Zvýšení se však dotkne jen daňových příjmů. Souvisí to s předpokládaným růstem platů příslušníků a odměn odsouzených osob. Výše nedaňových příjmů se měnit nebude, to znamená, že podobně jako v roce 2017 bude činit 217 800 000 Kč. Celkové výdaje pak budou v této sféře činit 10 907 596 615 Kč. To je o 1 326 178 494 Kč více oproti loňskému roku.

Z návrhu také vyplývá, že došlo k navýšení prostředků na platy příslušníků bezpečnostních sborů. Současný rozpočet bude činit 3 355 887 742 Kč, to znamená ve srovnání s předešlým rokem o 20,11 % více. Celkem se bude rozdělovat mezi 7 624 míst příslušníků. To je 189 míst více ve srovnání s rokem 2017. Občanských zaměstnanců bude více o 158 míst. To znamená, že v této sféře bude zaměstnáno 4 489 lidí. Na jejich mzdy se vyčlení 1 764 010 381 Kč. Na ostatní platby za provedenou práci se v roce 2018 vydá 214 063 352 Kč. Což je o 25 704 000 Kč více než v roce 2017. Nárůst je způsoben zvýšením odměn těm, kteří ve výkonu trestu pracují.

Další rozpočtové položky

Rozpočet řeší i výdaje na sociální zabezpečení. Sem patří výplata dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek. Celková částka činí 1 325 000 000 Kč. Na důchodového zabezpečení připadne 717 000 000 Kč a ostatní sociální dávky 608 000 000 Kč.

Suma plánovaná na ostatní věcné výdaje bude 1 894 690 279 Kč na ostatní věcné výdaje, a to bez prostředků EDS/SMVS). Tedy ve srovnání s předchozím rokem o 10 000 000 Kč nižší, tzn. o 0,5 %. Pod touto položkou se rozumí nákup potravin pro vězně, nákup energií, nákup výstroje a výzbroje příslušníků a rovněž výdaje na bezpečnost a bezporuchovou funkčnost všech vězeňských objektů.

Výdaje na programové financování by měly dosáhnout celkem 438 000 000 Kč. Z celkové sumy je vyčleněno 158 000 000 Kč na projekty snížení energetické náročnosti budov dle čl. 5 směrnice Evropského parlamentu do roku 2020. Což znamená 280 000 000 Kč určených ke krytí financování akcí, k navýšení ubytovacích kapacit a na reprodukci a obnovu materiálně technické základny ve vězeňství.

Navrhovaný rozpočet byl zpracován přehledně a v rámci možností státního rozpočtu se mi jevil jako dostatečný. Navrhl jsem ho ke schválení.

Musíme se dále pokusit i zákonnou formou umožnit věznicím více zaměstnávat vězně i na nestřežených pracovištích. Míra zaměstnanosti je dnes velmi neuspokojivá. Reálně pracuje asi 40 procent odsouzených. Zaměstnání je způsob, jak dát vězňům pracovní návyky, perspektivu a peníze, které potřebují k umoření dluhů. Uvnitř věznic by vězni mohli ve větší míře vyrábět například nábytek pro státní instituce, šít uniformy atd.... Na tento problém se intenzivně zaměřím.