Sbírka na pomoc rodinám příslušníků Vězeňské služby ČR zabitých v ostravské nemocnici.

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR a Nezávislý odborový svaz Policie ČR, s podporou ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešové, předsedy podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petrem Sadovským a členkou podvýboru Andreou Babišovou, Vás tímto informují o vyhlášení veřejné sbírky, kterou chceme společně podpořit pozůstalé po příslušnících Vězeňské služby ČR nstrm. Petrovi Langovi - jeho manželku a dvě dcery a pprap. Bc. Petru Šormovi - jeho manželku a nezletilého syna.

Příslušníci z Vězeňské služby ČR zahynuli tragicky při útoku aktivního střelce v čekárně traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava dne 10. 12. 2019.

Jestliže i Vy chcete projevit podporu a solidaritu, můžete do sbírky přispět převodem nebo vkladem finanční částky na transparentní sbírkový účet Nezávislého odborového svazu PČR, vedený u Sberbank CZ a.s. Dbejte, prosím, na uvedení správného variabilního symbolu, a mějte na paměti termín ukončení sbírky. Sbírka je zahájena dne 16. prosince 2019; ukončena bude dne 15. února 2020.

číslo účtu: 4200555535

kód banky: 6800

variabilní symbol: 150220

Již nyní Vám všem děkujeme za projevenou solidaritu a podporu.

Petrem Sadovský - předseda podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR