Snadnější registrace historických vozidel.

Projednávali jsme novelu zákona č. 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V kostce jde o snadnější registraci historických vozidel.

Chceme umožnit vlastníkům bezpečný provoz těchto vozidel na pozemních komunikacích, které mají zároveň zajistit i uchování dědictví doby, ve kterém byla tato vozidla vytvořena a provozována. Neřeší tedy pojem "historické vozidlo" (HV) z hlediska jeho historické, technické, finanční, sběratelské nebo kulturní hodnoty. 

Legislativní proces ověření a uznání těchto vozidel jako historické, nebo historicky původní, jejich registrace a případné změny v registru vozidel by měly být pro vlastníky vozidel zcela jednoznačné, jednoduché, srozumitelné a pokud možno vstřícné a obdobné procesům silničních vozidel vedených v registru silničních vozidel. Zároveň musí být zajištěna rovnost podmínek pro všechny vlastníky vozidel a i pro právnické osoby, které ověření těchto vozidel provádějí, ale se zajištěnou kontrolní činností orgánů státní správy. 

Domníváme se, že proces tak, jak je v současnosti těmito předpisy legislativně upraven, nezohledňuje a naprosto rezignuje na kontrolní roli státu, která by měla být prováděna prostřednictvím orgánů státní správy, jelikož stát prostřednictvím ministerstva dopravy zodpovídá za pravidla v oblasti bezpečnosti provozu vozidel na pozemních komunikacích a za to, která vozidla jsou do silničního provozu schválena.