Už nikdy nebudeme číst v novinách “ Propuštěná vražedkyně v pátek porodila“

Rozhovor pro ČT ke zmíněnému návrhu zákona
Rozhovor pro ČT ke zmíněnému návrhu zákona

Všichni jste slyšeli o propuštění vražedkyně. Bohužel podle současné právní úpravy musí předseda senátu vždy v případě těhotenství či mateřství ženy dítěte mladšího jednoho roku, která byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, rozhodnout o tom, že se výkon takového trestu odkládá, resp. přerušuje, a to do jednoho roku věku jejího dítěte. Tato úprava se jeví jako v zásadě funkční, aktuální případ však ukázal na její limity.

Vzpomínáte? 2. září 2019 Petra Janáková, která v červnu dočasně opustila věznici kvůli těhotenství, porodila. Na svobodu byla propuštěna právě kvůli graviditě, ke zbytku trestu nastoupí až za rok. ( Teď je sice opět zavřená za jiný trestný čin) Informovala o tom tenkrát televize Prima. Žena byla pravomocně odsouzena na třicet let za vraždu sběratele poštovních známek a mincí a pokus o vraždu dalších tří lidí.

Bohužel odsouzená žena může těhotenství vnímat i jako způsob vyhnutí se výkonu trestu odnětí svobody a účelově otěhotnět před nástupem do věznice, nelze ani stoprocentně zabránit otěhotnění ženy v průběhu výkonu trestu.

Zákon předsedovi senátu tak neumožňuje reagovat na těhotenství či mateřství jinak, než že ženě výkon trestu odloží nebo přeruší, ačkoliv jsou výše uvedená rizika poměrně vysoká. Z poznatků praxe pak vyplývá, že od roku 2015 do roku 2018 muselo být předsedy senátů z důvodu těhotenství či mateřství rozhodnuto o odložení výkonu trestu u 13 žen a o přerušení výkonu trestu v případě 6 žen z celkového počtu 430 žen odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za zvlášť závažný zločin. V průměru tak k uvedeným rozhodnutím došlo ve 3 až 4, resp. v 1 až 2 případech ročně. V této souvislosti je vhodné upozornit, že ačkoliv je průměr počtu otěhotnění a následného mateřství logicky vyšší v případech, kdy výkon trestu ještě nebyl nastoupen a bylo rozhodnuto o jeho odložení (tj. k otěhotnění muselo dojít na svobodě), ani v případech přerušení výkonu trestu k otěhotnění zpravidla nedocházelo ve věznici, ale ještě před nástupem výkonu trestu, přičemž těhotenství bylo zjištěno teprve za branami věznice.

S tím jsem se nemohl smířit a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jsme připravili novelu zákona. Cílem mého předkládaného návrhu tak je dát předsedovi senátu pravomoc rozhodnout o tom, aby těhotná žena nebo matka dítěte do jednoho roku jeho věku, která byla odsouzena za zvlášť závažný zločin, bude mít z tohoto důvodu povolen odklad výkonu trestu nebo dojde k jeho přerušení - pokud tak nerozhodne, žena zůstane ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně bude povinna nastoupit jeho výkon. U žen odsouzených za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, bude zachována stávající právní úprava, neboť jejich pobyt na svobodě nepředstavuje s ohledem na charakterově méně závažnou trestnou činnost tak vysoké riziko pro společnost, které by převážilo nad zájmy dítěte, v jehož nejlepším zájmu přirozeně je, aby s ním jeho matka byla první rok jeho života na svobodě.

Takže držte palce, ať se vše povede. Výše zmíněná situace se již nesmí opakovat!

Petr Sadovský